โลโก้ ฮวงจุ้ย Logo สหพัฒนพิบูล

Last updated: Jan 13, 2019  |  484 จำนวนผู้เข้าชม  |  กรณีศึกษา

โลโก้ ฮวงจุ้ย Logo สหพัฒนพิบูล

 สหพัฒน์ปรับโฉมโลโก้ใหม่

รูปเอส (S) เหมือนหยินหยาง

สัญลักษณ์รอบนอกมีลักษณะกลม หมายถึง การดำเนินธุรกิจนั้นต้องมีความยืดหยุ่นดี ต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับคน และมีความก้าวหน้า 

รูปทรงสี่เหลี่ยม เปรียบเหมือนกับเป็นองค์กรภายใน ที่เน้นหนักในเรื่องความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นและการมีวินัยที่ดี

สีของโลโก้ปรับเปลี่ยนจากสีส้มมาเป็นสีแดงนั้น หมายถึงสีของความเจริญรุ่งเรือง

 (ที่มา :http://www.icc.co.th/newversion/html/th/events_news_show.asp?id=620)

 

สี่เหลี่ยมที่ด้านในและวงกลมที่ด้านนอก

มีลักษณะเป็น เหรียญของจีน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองมานาน

เหรียญเหล่านี้ถูกใช้เป็นเงินโลหะจากสมัยไท่คัง ในศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตกาล สี่เหลี่ยมที่ตรงกลางเหรียญหมายถึงพลังงานของโลกมนุษย์ ในขณะที่วงกลมเป็นตัวแทนของพลังชี่แห่งสวรรค์ รูปทรงอันพิเศษของเหรียญเป็นการผนวกเอาธาตุทั้งสองมาไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นตัวแทนของการรวมตัวอันทรงพลานุภาพของฟ้าและดิน และเมื่อถูกใช้โดยมนุษย์ พลังดังกล่าวก็จะเป็นตัวแทนของไตรลักษณ์แห่งโชคที่เรียกว่า “เทียน- ตี้-เหยิน” ซึ่งแปลว่า “ฟ้า-ดิน-มนุษย์”

เมื่อทั้งสามสิ่งนี้มารวม กัน ก็จะมีพลังขับเคลื่อนโชคแห่งความมั่งคั่ง และเมื่อได้รับการกระตุ้นพลังงานด้วย “สีแดง” หรือ “สีทอง” พลังงานธาตุหยางจะช่วยขับพลังชีวิตจากธาตุที่แล้วเข้ามาในตัวเหรียญ และจะแปรเปลี่ยนเหรียญเหล่านั้นให้เปี่ยมไปด้วยพลังงานแห่งความมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรือง

 

. . .

 


*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !!
ติดต่อ Email: plyfasai@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel: 0818838685 (จ-ส เวลา 8.30-17.00น.)
Power by Sango

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบโลโก้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: รับออกแบบโลโก้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ปรับปรุงแก้ไขโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายางบริษัท
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายาง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบตรายาง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ทำตรายาง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: แบบตรายางบริษัท

ออกแบบโลโก้ รับออกแบบโลโก้ โลโก้ฮวงจุ้ย

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
Email: plyfasai@gmail.com
Copyright © 2008-2018 by Sango.igetweb.com & โลโก้ตรายาง.com, All Rights Reserved.

Powered by MakeWebEasy.com