การมอบของขวัญอันเป็นมงคลจะนำโชคลาภมาให้กับทั้งผู้รับและผู้ให้ และ 8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ

Last updated: May 5, 2018  |  637 จำนวนผู้เข้าชม  |  แนะนำการออกแบบโลโก้

การมอบของขวัญอันเป็นมงคลจะนำโชคลาภมาให้กับทั้งผู้รับและผู้ให้ และ 8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ

ภาพ: อักษร ฮก


การให้และรับของขวัญมีอยู่ทุกวัฒนธรรมทั่วโลก ในเทศกาล วันสำคัญ หรือโอกาสต่างๆ การมอบของขวัญของกำนัลให้เหมาะกับคนที่เรารักและปรารถนาดี เป็นการหยิบยื่นอันวิเศษที่แสดงว่าเรามีความใส่ใจต่ออีกฝ่าย โดยของขวัญจะช่วยอวยพรให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับ ตามหลักฮวงจุ้ยนั้น "การมอบของขวัญอันเป็นมงคลจะนำโชคลาภมาให้กับทั้งผู้รับและผู้ให้" การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจถือเป็นพรอันประเสริฐ และควรมี "ความปรารถนาดีที่แท้จริง" เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

ในพระพุทธศาสนา “การให้” จัดเป็น 1 ใน 3 ของขั้นตอนของ "วิธีสร้างบุญบารมี"

การให้ได้แก่การสละทรัพย์สิ่งของสมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่น โดยมุ่งหวังจะจุนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขและความเมตตาจิตของตน ส่วนจะทำให้ผู้ให้ได้บุญมากหรือน้อยเพียงใด ย่อมสุดแล้วแต่องค์ประกอบ 3 ประการ ถ้าประกอบหรือถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบ 3 ประการต่อไปนี้แล้ว ทานนั้นย่อมมีผลมาก ได้บุญบารมีมาก ประกอบด้วย

  1. วัตถุที่ให้ต้องบริสุทธิ์ เป็นวัตถุที่ได้มาจากการแสวงหาได้มาโดยชอบธรรม ไม่ใช่ของที่ได้มาเพราะการเบียดเบียนผู้อื่น
  2. เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์ เป็นการให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นได้รับความสุขด้วยเมตตาธรรมของตน อันเป็นบันไดก้าวแรกในการเจริญเมตตา
  3. ผู้รับต้องบริสุทธิ์ แม้วัตถุที่ให้จะบริสุทธิ์ดี เจตนาในการทำบุญจะบริสุทธิ์ดี จะทำให้นั้นมีผลมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับผู้รับ เปรียบเหมือนกับการหว่านเมล็ดข้าวเปลือกลงในพื้นนา 1 กำมือ แม้เมล็ดข้าวนั้นจะเป็นพันธุ์ดีที่พร้อมจะงอกงาม (วัตถุทานบริสุทธิ์) และผู้หว่านคือกสิกรก็มีเจตนาจะหว่านเพื่อทำนาให้เกิดผลิตผลเป็นอาชีพ (เจตนาบริสุทธิ์) เมล็ดที่ไปตกบนพื้นนาที่แห้งแล้ง มีแต่กรวดกับทรายและขาดน้ำ ก็แห้งเหี่ยวหรือเฉาตายไป หรือไม่งอกเงยเสียเลย เราผู้ให้จะได้บุญมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ คนที่รับ การให้นั้นหากเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมสูง ก็ย่อมเป็นเนื้อนาบุญที่ดี ทานที่เราได้ทำไปแล้วก็เกิดผลบุญมาก


แต่ “การให้” แม้จะมากเพียงใด ก็ยังได้บุญน้อยกว่า “การให้อภัย” แม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม การให้อภัยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและยากเย็น จึงจัดเป็นทานที่สูงกว่าการให้ทั้งปวง

วัตถุที่ให้หรือของขวัญ
ของขวัญหรือหีบห่อของขวัญ ต้องมีสีสันสดใสที่สื่อถึงพลังหยาง เช่น สีแดง หรือสีทอง การผูกริบบิ้นสีแดงหรือสีทองจะช่วยกระตุ้นให้ของขวัญนั้นเป็นมงคลยิ่งขึ้น การกระทำเช่นนี้สะท้อนให้เห็นความรู้สึกดีและสื่อถึงความปรารถนาดีที่คุณมี ให้กับผู้รับ หากห่อของขวัญด้วยผ้าสีเหลืองก็จะยิ่งเป็นมงคลยิ่งขึ้น แต่จะให้ดีที่สุดควรใช้ผ้าไหม ห้ามมอบของขวัญโดยห่อไว้ด้วยกระดาษหรือหนังสือพิมพ์เก่า ๆ เด็ดขาด นอกจากว่า ของที่จะให้นั้นเป็นกล้วยทอด

การมอบขวัญที่ไม่เป็นมงคล พลังงานด้านลบที่มีอยู่กับของขวัญ นั้นจะส่งผลร้ายอย่างมากต่อความสัมพันธ์...


8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ

สัญลักษณ์มงคลจากวัฒนธรรมจีนนับหลายพันปี มีมากมายนับพันนับหมื่นสัญลักษณ์ ครานี้ได้รวบรวมสัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ 8 อันดับต้นๆ ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครอง เพิ่มพูลโชคลาภความมั่งมี เสริมสร้างอำนาจบารมี ความสุข สุขภาพดี หรือการเดินทางปลอดภัย ล้วนมีในสัญลักษณ์มงคลเหล่านี้ จึงไม่แปลกที่จะพบเห็น 8 สัญลักษณ์มงคลเหล่านี้ ในที่ทำงานของนักธุรกิจหรือนักการเมือง รวมถึง ที่บ้าน ที่สำนักงาน ที่ร้านค้า หรือแม้กระทั้งนำมามอบเป็นของขวัญของกำนันในโอกาสต่างๆ สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ 8 ที่กล่าวถึง คือ1. ตัวอักษรจีนคำว่า ‘ฮก’ ที่แปลว่า ความสุข สุขจากการได้สมปรารถนาในโชคลาภ ในทรัพย์ หลายคนนิยมติดไว้ที่ห้องนอนบริเวณหัวเตียง จะส่งผลให้เกิดความสบายใจ และนอนหลับสบาย หรือกรณีที่นอนใต้คาน ให้นำตัวอักษร ‘ฮก’ มาติด เพื่อแก้ฮวงจุ้ย เหมือนมีโชคมีลาภมาหล่นทับ เป็นต้นคำว่า 福 (ฮก) เป็นการสร้างอักษรโดยเป็นลักษณะของการบวงสรวง และคนโบราณเวลาไหว้บูชาเทพเจ้า ที่มีลักษณะของมือถือไหสุรา แล้วรินลงบนแท่น มีความหมาย 5 ประการ คือ 寿 (อายุยื่น), 富 (ความมั่งมี)、康宁(สุขภาพแข็งแรง)、攸好德 (มีคุณธรรม) และ考终命 (มีชีวิตบั้นปลายที่ดี) โดยรวมแล้ว “ฮก” สรุปความหมายได้ว่า “ความสุข โชคลาภ”การติดคำว่า “福” สามารถติดได้ทุกที่ ในอดีตเศรษฐี คหบดี และเหล่าผู้มีการศึกษาสูง นิยมนำมาติดที่ผนังบ้านตรงกับประตูใหญ่ เพื่อเรียกความเป็นศิริมงคลเข้ามาสู่บ้าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บนประตูใหญ่ คำว่า “福” บนประตูใหญ่นั้น มีความหมายถึง “การรับโชคลาภ” หรือ “การใช้ชีวิตอย่างมีโชคและมีความสุข” และประตูใหญ่คือทางเข้าออกของบ้าน เป็นสถานที่ต้องให้ความเคารพและต้องถือเป็นเรื่องจริงจัง ดังนั้นการติดตัวหนังสือจึงต้องมีความสง่างาม ภูมิฐาน และดูยิ่งใหญ่ ห้องรับแขก ห้องทำงาน ห้องครัว รวมถึงห้องนอน และร้านค้า ก็สามารถติดคำว่า ฮก ได้"ฮก" เป็นคำที่ชาวจีนนิยมกันมากและมีความหมายยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวง บุคคลผู้ที่จะได้รับสิ่งมงคลจากคำๆ นี้ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเป็นสำคัญ จึงจะส่งผลให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลอย่างแท้จริง

>>คลิกชมแกลอรี่2. เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ โภคทรัพย์ เป็นความปรารถนาอันดับที่สองที่มนุษย์แสวงหาและเป็นมงคลอีกประการหนึ่งที่ชาวจีนนิยมอย่างมากที่มอบสัญลักษณ์แห่งโชคลาภนี้ให้แก่กันและกันในโอกาศอันเป็นมงคลทั้งหลาย หรือโอกาศพิเศษ จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นิยมตั้งไว้ที่ร้านค้า บ้านเรือน และห้องทำงานเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เป็นเทพเจ้าองค์แรกที่ชาวจีนต้องเซ่นไหว้ก่อนเทพองค์อื่นๆ เป็นเทพเจ้าที่มีพลานุภาพบัลดาลให้เกิดโชคลาภ และความมั่งคั่งร่ำรวยมากมาย ในช่วงเวลาที่ดีท่านจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้ ส่วนในช่วงเวลาที่เลวร้ายท่านจะคุ้มครองครอบครัวให้รอดพ้นจากความยากจนไฉ่ซิงเอี้ยเป็นเทพชั้นสูง ให้คุณทางด้านอำนวยโชคลาภ ความมั่นคงมั่งคั่งทรัพย์สินเงินทอง ชาวจีนจึงยกย่องมากที่ท่านเป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือ เทพเจ้าแห่งเงินตรา ที่นอกจากให้โชคลาภเรื่องเงินทองค้าขายแล้ว ชาวจีนยังเชื่อว่าการขอพรให้ท่านช่วยคุ้มครองลูกหลานผู้ไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกล ให้มีความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาอีกด้วย เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยจึงเป็นเทพเจ้าที่รวมความศักดิ์สิทธิ์ และอานุภาพหลายประการไว้ในองค์ท่านเอง แบ่งออกเป็นเทพองค์บู๊ (ขุนพล) และเทพองค์บุ๋น (บัณฑิต)เทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์บู๊ เดิมมีนามว่า “เจ้ากงหมิง” เป็นสุดยอดขุนพลฝีมือที่คอยรับใช้และช่วยเหลือกษัตริย์ฝ่ายอธรรม “โจ้หวาง” ด้วยความเก่งกล้าสามารถ เมื่อสิ้นชีพ “เจียงไท่กง” ได้แต่งตั้งตามบัญชาแห่งสวรรค์ให้เป็นเทพเจ้าลักษณะของเทพเจ้ากงหมิง (ไฉ่ซิงเอี้ยองค์บู๊) จะเป็นรูปชายวัยกลางคน ใส่ชุดนักรบขุนพลจีนโบราณ ประกอบด้วย ชุดเกราะ หมวกขุนพล มือซ้ายถือกระบอง มือขวาถือเงินหยวน (หยวนเป่า) ที่อยู่ในถังเต็มพูน ใบหน้าดุ มีเสือโคร่งลายพาดกลอนตัวใหญ่เป็นพาหนะ มีพลังวิเศษและมีอำนาจมาก เหล่าพ่อค้านิยมสักการะมาก เพราะเชื่อกันว่ามีพลานุภาพให้ทำมาค้าขึ้น ในเรื่องหนี้สิน และหากต้องการติดตามหนี้สินก็จะประสบผลโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังมีอานุภาพช่วยดูแลและควบคุมบริวาร ลูกน้อง ลูกจ้าง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันในการทำงาน ควบคุมดูแลง่าย ดังนั้น ตามโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ จึงนิยมบูชาเทพเจ้าเจ้ากงหมิง (ไฉ่ซิงเอี้ยองค์บู๊) รวมถึงบรรดาข้าราชการ ทหาร หรือตำรวจ (โดยเฉพาะที่จีน) ล้วนนิยมบูชาเซ่นไหว้เทพเจ้าเจ้ากงหมิง (ไฉ่ซิงเอี้ยองค์บู๊) เพราะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีจำนวนมากนั่นเองเทพเจ้าเจ้ากงหมิง (ไฉ่ซิงเอี้ยองค์บู๊) มีเทพเจ้าที่เป็นบริวาร 4 องค์ คือ เทพเจ้าเซียวเซิง (เทพเจ้าของวิเศษ) เทพเจ้าเฉาเป่า (เทพเจ้าของเลอค่า) เทพเจ้าเฉินจิ่วกง (เทพเจ้าทรัพย์สมบัติ) เทพเจ้าเหยาเส้าซือ (เทพเจ้าการค้าขาย) โดยทั้งหมดรวม 5 องค์เทพเจ้าเรียกว่า “อู่ลู่ไฉเสิน”เทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์บุ๋น เดิมมีนามว่า “ปี่กาน” เป็นพระปิตุลาของ “โจ้วหวาง” ซึ่งเป็นกษัตริย์ฝ่ายอธรรม ทำหน้าที่คอยเตือนให้กษัตริย์ปกครองด้วยทศพิราชธรรม ปี่กาน (ไฉ่ซิงเอี้ยองค์บุ๋น) เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูง มีสติปัญญา มีความรอบรู้หลายสาขา ปกครองราษฎรด้วยความเที่ยงธรรม ขณะที่มีเงินทองมากมายมักนำมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ ภายหลังถูกใส่ร้ายจนต้องโทษสังหารตัวเอง เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว “เจียงไท่กง” ได้แต่งตั้งตามบัญชาแห่งสวรรค์ให้เป็นเทพเจ้า (ดังที่กล่าวในไฉ่ซิงเอี้ยองค์บู๊) ส่วนกษัตริย์ “โจ้วหวาง” ต่อมาถูกโค่นบัลลังก์โดยกษัตริย์ “โจวอู่หวาง” แห่งราชวงโจลักษณะของเทพเจ้าปี่กาน (ไฉ่ซิงเอี้ยองค์บู๊) จะเป็นรูปของชายในชุดขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของจีนโบราณครบเครื่องเต็มยศทั้งเสื้อนอกใน สวมหมวกมีปีกออกไป 2 ข้างคล้ายๆ กับหมวกของเทพ ลก (หมายถึง ฮก ลก ซิ่ว) มือทั้ง 2 ข้างจะถือแผ่นผ้าจารึกอักษรที่คลี่ออกเป็นอักษรมงคล ให้มั่งมีศรีสุข ร่ำรวยเงินทอง หรือถือถังเงินถังทอง หรืออีกลักษณะที่มือข้างหนึ่งถือเงินหยวน (หยวนเป่า) ความร่ำรวย ส่วนอีกข้างถือคฑายู่อี่ ประทานพรความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา3. เทพเจ้ากวนอู (關羽) หรือ เทพเจ้าท่านขุนพลกวนอวี่ (แม่ทัพกวนตี้) เป็นแม่ทัพผู้มีความสามารถหาผู้ใดเปรียบเทียบเคียงได้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากในประวัติศาสตร์จีน ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งสงคราม และเป็นที่รู้จักในฐานะเทพแห่งความมั่งคั่ง เป็นผู้ผดุงความซื้อสัตย์ ยุติธรรม เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าผู้เป็นเลศแห่งการรบ ด้วยปรัชญาแห่งความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความมั่งคั่งร่ำรวย อันเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจการค้า อำนวยผลทำให้ทำมาค้าขึ้น และกลายเป็นธรรมเนียมนิยมโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฮ่องกง (เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน) นิยมมอบเป็นของขวัญแก่เจ้านายที่มีความซื่อสัตย์ เป็นการแสดงออกถึงความนับถือ ยกย่องในความซื่อตรงของเจ้านายองค์เทพเจ้ากวนอูจะอำนวยชัยในหน้าที่ที่หลากหลาย เป็นรูปจำลองที่มีอนุภาพมากที่สุดในบ้านและในห้องทำงาน การตั้งองค์กวนอูไว้ในบ้าน โดยให้หันหน้าไปทางประตู จะเป็นการปัดเป่า "ลมปราณพิฆาต" รวมทั้งสิ่งเลวร้ายที่อาจเข้ามาทางประตูออกไป ว่ากันว่าเมื่อมีองค์กวนอูอยู่ในบ้าน พลังชั่วร้ายต่างๆ จะไม่กล้าเข้าบ้าน สำหรับในที่ทำงานควรตั้งองค์กวนอูไว้ด้านหลังโต๊ะทำงาน เพื่อจะได้ไม่ขาดแรงสนับสนุนอันทรงพลังจากบุคคลสำคัญต่างๆเทพเจ้ากวนอู หมายถึงการมีตำแหน่งหน้าที่ (เจริญรุ่งเรือง) หรือกิจการที่รุ่งเรืองสูงสุด การเจริญก้าวหน้าถึงจุดสุดยอด การมีความสุขเต็มเปี่ยม มีความสงบร่มเย็น และความสำเร็จราบรื่นในทุกประการ เป็นการนำไปสู่ความมีชื่อเสียงกิตติศักดิ์ นักธุรกิจ นักการเมือง ทนาย นิยมตั้งไว้ในห้องทำงาน จะผลให้ชนะคู่แข่งในเวลาอันรวดเร็ว ดำรงตำแหน่งอันมั่งคั่งและมั่นคง เป็นที่เกรงขามและยอมรับของผู้คนทุกชนชั้น เป็นการเติบโตในหน้าที่การงานและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมถึง ผู้บริหารหรือผู้ที่ดูแลผู้ไต้บังคับบัญชา กำกับดูแลผู้คนจำนวนมาก ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ควรจะมีเทพเจ้ากวนอูไว้ที่ห้องทำงานและที่บ้าน เพื่ออำนาจบารมีของท่านจะปกป้องรักษา ก่อเกิดความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มีผู้คนที่อยู่ในหลายระดับชั้นให้การสนับสนุนอยู่เสมอ4. ฮก ลก ซิ่ว เป็น 3 สัญลักษณ์แทนความเป็นมงคล 3 ประการคือ

ฮก (福) หมายถึง อำนาจบารมี เกียรติยศ บุญวาสนา ความสุข ความสมหวัง (Good Fortune)

ลก (禄) หมายถึง โชคลาภและความมั่งคั่ง บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ (Wealth) เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองขั้นมหาเศรษฐี และบริบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติ อาทิ บุตร ภรรยา ญาติมิตร คนใช้สอย เป็นต้น

ซิ่ว (寿) หมายถึง สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืน (Longevity)จุดที่มักจัดให้เป็นที่ตั้งของเทพมงคลทั้งสามคือ บริเวณประตู โดยเฉพาะตำแหน่งตรงข้ามกับประตูของห้องทำงาน ประตูบ้าน ประตูสำนักงาน ประตูร้านค้าเป็นต้น การจัดวางเทพแห่งความยั่งยืนทั้งสามจะไม่วางตั้งแบบโดดๆ จะจัดวางเป็นชุดที่ประกอบด้วยความหมายอันเป็นสิ่งปรารถนาทั้งสามประการการตั้ง ฮก ลก และ ซิ่ว เนื่องจาก “ฮก” ถือว่าเป็นหัวหน้า ส่วน “ลก” และ “ซิ่ว” เป็นบริวาร เนื่องจากต้องมี “ลก” กับ “ซิ่ว” จึงจะมี “ฮก” นั่นคือ ต้องมี “สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืน” และ “มั่งคั่ง บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ” จึงจะมี “ความสุข ความสมหวัง” ได้ ดังนั้น การตั้งที่ถูกหลักจะต้องตั้งฮกไว้กลางเสมอฮก ลักษณะเป็นรูปขุนนางจีนชั้นผู้ใหญ่ สวมหมวกมีใบพูกางออกไปสองข้าง มือขวาถือคธายู่อี่ (คธาแห่งความสมปรารถนา) มือซ้ายถือก้อนทอง (ความมั่งคั่งร่ำรวย) มีค้างคาวเป็นพาหนะ เนื่องจากค้างคาวเป็นสัตว์สี่เท้าแต่มีปีก เป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักลงยังแผ่นดินเหมือนนกทั้งปวงจึงเป็นสัญญาลักษณ์แห่งวาสนาท่าน "ก๋วยจื่องี้" เป็นข้าราชการอัครเสนาบดี (ข้าราชการระดับสูง) ที่จงรักภักดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับใช้ราชการนานหลายแผ่นดิน ด้วยความซื่อสัตย์ และจงรักภักดีต่อแผ่นดินนั้น ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อฮ่องเต้หลายต่อหลายพระองค์ จึงมีราชการโองการให้ท่านก๋วยจื่องี้อยู่ในตำแหน่งตลอดทั้ง 4 แผ่นดิน และได้รับมอบดาบหยก และเข็มขัดหยก ให้สามารถทำการใดๆ แทนองค์ฮ่องเต้ก่อนแล้วค่อยทูลถวายภายหลังได้ ท่านก๋วยจื่องี้จัดเป็นข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงค์จีนลก ลักษณะเป็นรูปเศรษฐี สวมหมวกมีเส้าข้างหลังสูง มีผ้าคลุมลงไปเบื้องหลัง แสดงโภคทรัพย์โภคสมบัติ มือหนึ่งอุ้มเด็ก แสดงถึงบริวารสมบัติ นิยมให้เป็นเด็กผู้ชาย เพราะหมายถึงการสืบต่อวงศ์ตระกูล มีกวางดาวเป็นพาหนะ กวางดาวจะมีดวงดาวบนตัวกวางคล้ายกับอีแปะจีน แสดงถึงโภคสมบัติท่าน "เจี่ยวช้ง" เป็นพ่อค้ามหาเศรษฐีในสมัยราชวงศ์ถัง ที่ร่ำรวยจากการค้าขายที่สุจริต คนในครอบครัว และลูกหลาน ล้วนแล้วแต่เป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใด บ้านพักของท่านเจี่ยวช้งห่างจากพระราชวังถึง 20 ลี้ เพียงท่านก้าวพ้นจากเขตที่ดินของท่านก็เป็นเขตพระราชวังแล้ว (เขตที่ดินของท่านกว้างใหญ่มาก ฝั่งหนึ่งกว้างมาชิดถึงเขตพระราชวัง) ด้วยความที่ท่านมีทรัพย์สมบัติมาก และเป็นผู้ใจบุญให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ทุกข์ยากมากมายอยู่เป็นนิจ จนเป็นที่นับถือของชาวบ้าน รวมทั้งสร้างคุณความดีต่อแผ่นดินอย่างใหญ่หลวง จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากฮ่องเต้ในสมัยนั้นซิ่ว ลักษณะเป็นรูปชายชรา มีตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตา มีหนวดเครายาวสีขาวเหมือนสำลี มีติ่งหูใหญ่ยาวถึงบ่า แสดงโหงวเฮ้งของผู้มีอายุยืน หน้าผากโหนกนูนมากเพราะมี "ฮกขี่" (บุญวาสนา) มากล้น และต่อมาจึงได้เป็นเซียน มือขวาถือไม้เท้าหัวมังกร (สัตว์ในเทพนิยายที่มีอายุยืนถึงหมื่นปี) ที่คอของไม้เท้าห้อยน้ำเต้าที่บรรจุยาอายุวัฒนะไว้ภายใน เหนือน้ำเต้าผูกติด "เซียนจือ" (ตำรายาเทวดา หรือยาอายุวัฒนะ) เอาไว้ ข้างกายมีสัตว์เลี้ยง "เซียนเฮาะ" (นกกะเรียนเทวดาอายุพันปี) ที่ในปากคาบ "เซียนเฉ้า" ซึ่งเป็น หญ้าเทพยดามีขึ้นเฉพาะบนสวรรค์ เมื่อนำไปต้มน้ำกินจะทำให้ปราศจาก โรคภัยและมีอายุยืนยาวอีกด้วย มือซ้ายถือผลท้อ ซึ่งเป็นผลไม้สวรรค์หากใครได้ทานจะมีอายุยืนยาวท่าน “ซิ่ว” ในช่วงที่อยู่ในครรภ์มารดา ก็อยู่ในครรภ์นานถึง 80 ปี เมื่อคลอดออกมาก็มีอายุนานถึง 800 ปี ท่านซิ่วมีภรรยาเพียงคนเดียว แต่เวียนว่ายกลับชาติมาเกิดเป็นภรรยาคู่กับเขานับหลายร้อยชาติ เทพอายุวัฒนะจึงเป้นตัวแทนของสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืน5. ปี่เซี่ยะ คือ เทพลก กวางสวรรค์ เป็นสัตว์มงคลเรียกทรัพย์ และปกป้องคุ้มครองภัย มีปากไม่มีทวาร ทรัพย์มีแต่เข้าไม่มีออก ร้านค้าหรือธนาคารนิยมมีไว้ บูชาเพื่อเก็บกักเงินทองไม่ให้รั่วไหล ขจัดสิ่งอัปมงคล ในฮ่องกงไต้หวัน จีน และและชาวไทยเชื้อสายจีน ต่างนิยมนำมาบูชา เพราะเชื่อว่าตามหลักฮวงจุ้ย ว่าเทพเซียนปี่เซี๊ยะจะลงมาคุ้มครองและให้โชคลาภนับแต่นี้ไปอีก 20 ปี จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ทำการค้า


ปี่เซี๊ยะสัตว์เทพสวรรค์บันดาลโชค และถือเป็นสัตว์มงคลยอดนิยมที่ผู้คนนิยมหามาบูชาประดับบ้านมากที่สุดในทศวรรษนี้ เพราะมีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเบญจธาตุของฮวงจุ้ย คือ ธาตุทอง–ธาตุน้ำ–ธาตุไม้–ธาตุดิน–ธาตุไฟ เนื่องจากลักษณะของปี่เซี๊ยะ ประกอบด้วยลักษณะเด่นของสัตว์มงคล 5 ชนิด มารวมกันครบ 5 ธาตุดังนี้

  • มีลักษณะสี่เท้าของสิงโตอันทรงพลัง (ธาตุทอง)
  • มีเขาและลำตัวเป็นกวางที่อ่อนช้อย (ธาตุน้ำ)
  • มีปีกของพญานกอันแข็งแกร่ง (ธาตุไฟ)
  • มีศีรษะของมังกรอันทรงพลัง (ธาตุไม้)
  • มีหางแมวอันศักดิ์สิทธิ์กวักโชคลาภเงินทอง (ธาตุดิน)
  • ประการสุดท้าย “ไม่มีรูทวาร” ความหมายคือ “กินแล้วไม่ถ่ายออกจึงเท่ากับมีแต่รับลูกเดียว”


สมัยโบราณ คัมภีร์เทพปี่เซียะปรากฏคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของเทพปี่เซียะถือว่าเป็นความลับที่รู้กันภายในของคนชั้นสูงของจีนเท่านั้น ว่าเป็นเทพเรียกทรัพย์ และขับไล่สิ่งอัปมงคลชั่วร้าย ปัจจุบันนี้ ไม่นับว่าเป็นความลับอีกต่อไป และยังเป็นที่รู้จักทั่วไปในหมู่ชาวบ้านอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศจีน มาเลเซีย สิงค์โปร ฮ่องกง ไต้หวัน และชาวไทย ต่างก็รู้จักเป็นอย่างดีโปรดติดตาม...

การมอบของขวัญอันเป็นมงคลจะนำโชคลาภมาให้กับทั้งผู้รับและผู้ให้ และ 8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ ตอนที่ 2

. . .

 

 

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !!
ติดต่อ Email: plyfasai@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel: 0818838685 (จ-ส เวลา 8.30-17.00น.)
Power by Sango

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบโลโก้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: รับออกแบบโลโก้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ปรับปรุงแก้ไขโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายางบริษัท
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายาง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบตรายาง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ทำตรายาง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: แบบตรายางบริษัท

ออกแบบโลโก้ รับออกแบบโลโก้ โลโก้ฮวงจุ้ย

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
Email: plyfasai@gmail.com
Copyright © 2008-2018 by Sango.igetweb.com & โลโก้ตรายาง.com, All Rights Reserved.

Powered by MakeWebEasy.com