โหงวเฮ้งลายเซ็น

Last updated: May 5, 2018  |  411 จำนวนผู้เข้าชม  |  การออกแบบโลโก้

โหงวเฮ้งลายเซ็น

ลายเซ็น (Signature) เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบุคคล ซึ่งจะใช้ในการเซ็นเอกสารต่าง ๆ เพื่อรับทราบ การเซ็นเพื่อรับรอง การเซ็นเพื่อยืนยันเพื่ออนุมัติ รวมถึงเซ็นเพื่อทำสัญญา เซ็นเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เป็นต้น เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกขีดเขียนขึ้นตามเหตุผล ตามอารมณ์ ตามจิตวิญญาณ ตามจิตใต้สำนึกของเจ้าของลายเซ็น โดยมีลักษณะเป็นอัตลักษณ์ที่มีความจำเพาะเจาะจงเช่นเดียวกับ แบรน์ หรือ โลโก้ ที่เป็นตัวแทนของสินค้าหรือบริการ ของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

 

ออกแบบโลโก้ลายเซ็น

โหงวเฮ้งลายเซ็น เป็นการศึกษาลักษณะเส้นสายของลายเซ็น องค์ประกอบของลายเซ็น น้ำหนักของลายเซ็น และตำแหน่งของลายเซ็น โดยโหงว คือ 5 และเฮ้ง คือ ลักษณะ ซึ่งลักษณะของลายเซ็นของแต่ละบุคคลที่ถูกขีดเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนตัวของตัวเองออกมาทางมือและนิ้วสู่ปลายปากกานั้น จะถูกส่งตรงมาจากความคิดและจิตใจ เป็นมโนกรรม (มโนกรรม คือ กรรมที่เกิดจากความคิด เป็นจุดเริ่มต้น เป็นตัวการใหญ่ เป็นประธาน เป็นเจ้าของแผนการที่สำคัญที่สุด) ซึ่งส่งผลถึงสุขภาพ ร่างกาย อารมณ์ บุคลิก พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง คนรัก ครอบครัว บริวาร ผู้ร่วมงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ชื่อเสียง ตลอดจนถึงทรัพย์สินเงินทอง ฯ โดยทั้งหมดจะสรุปรวมเป็นเรื่องหลัก ๆ ที่สำคัญ คือ

  • ชีวิต
  • การเงิน
  • การงาน
  • ความรัก
  • ความสัมพันธ์
ซึ่งจะแสดงออกมาให้เห็น ให้รับทราบ ให้รู้แจ้งแทงตลอด จากรูปแบบของลายเซ็นของแต่ละบุคคลที่ปรากฏออกมา..

ออกแบบโลโก้ตัวอย่างลายเซ็น


โหงวเฮ้งลายเซ็น เป็นศาสตร์ความรู้ที่สามารถแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมให้ดีขึ้นได้ เช่นเดียวกันกับฮวงจุ้ย ที่สามารถแก้ไขส่วนที่เป็นปฏิบักหักล้างกัน และเพิ่มเติมส่วนที่เกื้อหนุนส่งเสริมมากยิ่งขึ้น เมื่อเจ้าของลายเซ็นได้รับทราบผลการวิเคราะห์ลายเซ็นที่ใช้อยู่เป็นประจำ และได้ปรับปรุงแก้ไขตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักโหงวเฮ้งลายเซ็นแล้ว หลังจากฝึกเซ็นให้คล่องมือและนำไปใช้จริง ลายเซ็นใหม่ได้เริ่มแพร่กระจายออกไปเรื่อย ๆ จากการเซ็นเอกสารต่าง ๆ เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เกิดการเปลี่ยนแปลง และจะค่อย ๆ เห็นผลชัดเจนขึ้นประมาณ 30 วันหลังจากวันที่เริ่มเปลี่ยนลายเซ็น และยิ่งถ้าได้เซ็นมาก ๆ บ่อย ๆ ยิ่งส่งผลเร็วมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย


บุคคลที่ไม่มีลายเซ็น จะหมายถึง บุคคลที่ไม่มีโหงวเฮ้ง โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน ที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่ 100% จึงแนะนำควรจะต้องมีลายเซ็นของตัวเอง และใช้ลายเซ็นของตนเองแทนการเขียนชื่อในการเซ็นเอกสารต่าง ๆออกแบบโลโก้Signature

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !!
ติดต่อ Email: plyfasai@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel: 0818838685 (จ-ส เวลา 8.30-17.00น.)
Power by Sango

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบโลโก้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: รับออกแบบโลโก้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ปรับปรุงแก้ไขโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายางบริษัท
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายาง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบตรายาง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ทำตรายาง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: แบบตรายางบริษัท

ออกแบบโลโก้ รับออกแบบโลโก้ โลโก้ฮวงจุ้ย

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
Email: plyfasai@gmail.com
Copyright © 2008-2018 by Sango.igetweb.com & โลโก้ตรายาง.com, All Rights Reserved.

Powered by MakeWebEasy.com