รับออกแบบโลโก้ ออกแบบตรายาง โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ย | แสนโกฏิ์ สร้างโชคลาภ เสริมบารมี...

ฉลองจำนวนผู้เข้าชม 888,000 ราย และ13 มีนาคม วันช้างไทย 2563 
ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย ..วันนี้ !!
แถมฟรี: แบบตรายางบริษัทตามหลักฮวงจุ้ย
แถมฟรี: แบบนามบัตร บริษัท
แถมฟรี: แบบหัวจดหมาย บริษัท
แถมฟรี: วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็น พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขโหงวเฮ้งลายเซ็น สร้างโชคลาภเสริมบารมี
แถมฟรี: แบบไม้บรรทัดพิกัดจีนโบราณ หลู่ปัน สำหรับวัดขนาดของป้ายกิจการ ให้อยู่ในขนาดพิกัดระยะที่เป็นมงคล

         *เฉพาะ 16 ท่าน เท่านั้น !!

 

รับออกแบบโลโก้ ออกแบบตรายาง โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ย

www.ออกแบบโลโก้.net , www.ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com 

By SANGO

ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย

บริการรับออกแบบโลโก้ ปรับปรุงแก้ไขโลโก้ ออกแบบตรายาง โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ย บริการสร้างสรรค์ผลงานสัญลักษณ์ Brand โลโก้ ตรายาง ที่ผสมผสานระหว่าง ศิลปะแห่งแรงดึงดูด การเกื้อหนุนส่งเสริมกิจการ เจ้าของกิจการ และหุ้นส่วนเจ้าของกิจการ แก้ไขส่วนที่เป็นปฏิบักหักล้างทำลายกัน ไม่ส่งเสริมกัน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยของตะวันออก และศิลปะความทันสมัย ความงดงาม ความเพียบพร้อม และความสมบูรณ์แบบ ด้วยศิลปะงานดีไซน์ของตะวันตก โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสัญลักษณ์ Brand โลโก้ อย่างมี Design สวยงาม แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารงานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น และแฝงลักษณะสัญลักษณ์ที่เป็นมงคล จัดวางในลักษณะสัญลักษณ์ตามหลักฮวงจุ้ยที่ส่งเสริมเกื้อหนุนกิจการ และเจ้าของกิจการ ให้สามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้
 
ด้วย 3 คอนเซ็ป 8 องค์ประกอบที่สำคัญของการรับออกแบบโลโก้โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ยของแสนโกฏ์ (Sango)
 
Simple
  1. จดจำได้ง่าย มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
  2. เลือกสีอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม ไม่ใช้สีมากเกินไป
  3. มีเอกลักษณ์เฉพาะตน
Clean
     4. ลายเส้นที่สะอาดตา ชัดเจน
     5. สื่อถึงผลิตภัณฑ์ สามารถจินตนาการถึงผลิตภัณฑ์ สิ้นค้า หรือบริการของกิจการได้ง่าย
 
Effective
     6. โดดเด่น ดึงดูดใจ ให้ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้พบเห็น
     7. สีและรูปแบบโลโก้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เกื้อหนุนส่งเสริมกิจการและเจ้าของกิจการ
     8. ขนาดระยะกว้างยาว (ใช้ตามระยะอักษรสี่ตัวของสเกลไม้บรรทัดหลู่ปัน คือ 財ไช้ , 義หงี่ , 官กัว และ 本ปิ้ง ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลที่จะนำโชคลาภด้านการเงิน มีลูกหลานที่ดี มีอำนาจบารมี และนำความเจริญรุ่งเรือง) และสามารถนำใช้ได้ในทุกรูปแบบ (ป้ายกิจการ ตัวสินค้า เว็บไซต์ หัวกระดาษจดหมาย นามบัตร ปากกา เสื้อ ถ้วยกาแฟ...)

 
ศิลปะแห่งการผสมผสารแรงดึงดูด และพลังของศาสตร์ฮวงจุ้ยของตะวันออก
 
ธาตุทั้ง 5 ในทางฮวงจุ้ยหรือที่เรียกว่า "เบญจธาตุ" ประกอบด้วย ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทอง ซึ่งจัดเป็นธาตุองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อม และมีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ ซึมลึกถึงความรู้สึกนึกคิด จิตใต้สำนึก และจินตนาการของผู้คน หากธาตุหลักของกิจการและธาตุหลักของเจ้าของกิจการขาดความสมดุล จัดวางเป็นปฏิปักษ์ หักล้าง ทำลายกัน แทนที่จะมีอิทธิพลส่งเสริมกัน มีกระแสเกื้อกูลกัน กลับจะมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกของผู้ที่ได้รับอิทธิพลนั้น ๆ ในด้านตรงกันข้าม ซึ่งจะส่งผลต่อการเปิดใจ การยอมรับ ความเชื่อมั่น และความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าหรือบริการของลูกค้าตั้งแต่แรกเห็น ตลอดจนถึงความรัก และความภาคภูมิใจของลูกน้องพนักงานที่มีต่อกิจการ รวมถึงความเชื่อมั่น ความร่วมมืออย่างแนบแน่นกับคู่ค้าทางธุรกิจ และซัพพลายเออร์ เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญ ที่การออกแบบโลโก้ควรต้องคำนึงถึง และให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความสวยงามเพียงอย่างเดียว
 
การออกแบบโลโก้ที่จะทำให้เกิดพลังที่ดี คือ การผสมผสารสัญลักษณ์ธาตุหลักของกิจการและธาตุหลักของเจ้าของกิจการ โดยสื่อออกมาให้โดดเด่นด้วย “รูปร่างของเส้นสาย” “สี สรรค์” “ความสว่าง” โดยการจัดวางใน “ขนาดระยะ” และ “ทิศทาง” ที่เหมาะสม เมื่อทำให้โดดเด่นมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งหมด ก็จะถือว่าสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะทำให้บุคคลที่พบเห็นเกิดอารมณ์ และความรู้สึกที่ดี (Good Feeling) เกิดความรู้สึกคุ้นเคย เป็นมิตร (Good Friendly) เกิดความมั่นใจ ความเชื่อมั่น (Good Confidence) และนึกถึงทุกครั้งที่ต้องการสินค้าหรือบริการนั้น ๆ (Good Recognition)
 
อิทธิพลดังกล่าวมีอำนาจต่อชีวิตและจิตใจของมนุษย์มาโดยตลอด ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และได้แสดงออกมาในรูปแบบของการเลือก และการตัดสินใจ อาทิ การเลือกใช้สีเสื้อ รูปแบบ ลวดลาย หรือการเลือกรุ่นและสีรถ ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นี่คือ ศิลปะแรงดึงดูดและพลังที่มีในศาสตร์ฮวงจุ้ย
 
สัญลักษณ์ Brand โลโก้ ที่สื่อออกมาเป็นรูปร่างที่จะทำให้เกิดการจดจำ บ่งบอกถึงคุณประโยชน์ และทำให้รู้สึกภูมิใจ ไว้ใจ วางใจ ตลอดจนถึงบุคลิกของตำแหน่งของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ (Positioning) ในตลาด เหล่านี้จะเกิดในความรู้สึกโดยรวมที่อยู่ใจของผู้บริโภค
โลโก้ฮวงจุ้ย

ติดต่อเรา..

โลโก้ออกแบบ

รับออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย ปรับปรุงโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย วิเคราะห์โลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย ออกแบบตรายาง โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ย

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์(E-mail) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำข้อมูลของลูกค้า !!

E-mail : plyfasai@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel. : 081 883 8685 (วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.)
Web. : www.โลโก้ตรายาง.com, www.ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com, www.sango.igetweb.com
Power by Sango


ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย

บางส่วนของอีเมล์ตอบรับจากลูกค้า ที่ได้รับบริการออกแบบโลโก้โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ย ที่ผ่านมา


ออกแบบโลโก้16

ออกแบบโลโก้17

ออกแบบโลโก้19

ออกแบบโลโก้23

ออกแบบโลโก้25

ออกแบบโลโก้26

ออกแบบโลโก้27

ออกแบบโลโก้32

ออกแบบโลโก้34..และนี่เป็นบางส่วนของอีเมล์ตอบรับจากทางลูกค้า ที่ได้รับบริการออกแบบโลโก้โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ย ที่ผ่านมา

ดูเพิ่มเติม คลิก!

 

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำข้อมูลลูกค้าจำนวนมากครับ !!

ติดต่อ Email: plyfasai@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel: 0818838685 (จ.-ส. เวลา 9.00-17.00น.)

www.Sango.igetweb.com
www.โลโก้ตรายาง.com
Power by Sango

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บ19/05/2008
ผู้เข้าชม877,573
เปิดเพจ10,907,445


การให้บริการ
ออกแบบโลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย
ออกแบบตรายาง ตามหลักฮวงจุ้ย
วิเคราะห์โลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย
วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็น
ออกแบบนามบัตร ออกแบบฟอร์มเอกสารหัวจดหมาย
ติดต่อเรา
*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !!
Email : plyfasai@gmail.com  (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
   Tel : 0818838685 (จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-17.00น.)

www.ออกแบบโลโก้.net  www.โลโก้ตรายาง.com   www.sango.igetweb.com   www.sango.makewebeasy.com   www.ออกแบบโลโก้ฮวงจ้ย.com

Powered by MakeWebEasy.com